Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε δράσεις του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. Πτολεμαΐδας Ιανουάριος – Μάρτιος 2023

Σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή στις πιλοτικές δράσεις που διοργανώνει ο Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΠΕΚΤΠΕ) Πτολεμαΐδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν με φυσική παρουσία [1] στις εγκαταστάσεις του ΠΕΚΤΠΕ Πτολεμαΐδας το διάστημα Ιανουάριος – Μάρτιος 2023 σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων [4].

Εργαστήρια – Διδακτικές Επισκέψεις

1. Κατασκευάζουμε ρομποτικά οχήματα και συμμετέχουμε σε αγώνες Ρομποτικής SUMO.

Διάρκεια: 2 ώρες.

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύντομη περιγραφή: Εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής με Lego Mindstorms EV3 διάρκειας 2 ωρών.

Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν:

  • Γνωριμία με το εκπαιδευτικό πακέτο ρομποτικής EV3 και κατασκευή ρομποτικών οχημάτων.
  • Διεξαγωγή αγώνων SUMO.

2. Κατασκευάζουμε και Προγραμματίζουμε ρομποτικά οχήματα.

Διάρκεια: 2 ώρες.

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύντομη περιγραφή: Εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής με Lego Mindstorms EV3 διάρκειας 2 ωρών στο πλαίσιο των μαθημάτων Πληροφορικής. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής.

Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν:

  • Κατασκευή ρομποτικών οχημάτων.
  • Προγραμματισμός των ρομποτικών οχημάτων για αποφυγή σύγκρουσης με πεζό ή άλλο εμπόδιο.

3. Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και καθημερινή ζωή. Εκπαιδεύουμε υπολογιστές να αναγνωρίζουν φωνητικές εντολές και να εκτελούν ενέργειες στον φυσικό κόσμο.

Διάρκεια: 2 ώρες.

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ DIG4Future [2] 2022-23 της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας.

Σύντομη περιγραφή: Εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του προγράμματος.

Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν δραστηριότητες με offline τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης δίνοντας έμφαση σε θέματα προσωπικών δεδομένων και απορρήτου:

  • Διάδραση με τον offline ψηφιακό φωνητικό βοηθό ανοιχτού κώδικα Rhasspy.
  • Διάδραση με το κεντρικό σύστημα ελέγχου για έξυπνες οικιακές συσκευές Home Assistant [3].
  • Εργασία σε ομάδες, εκπαίδευση και παραμετροποίηση των λογισμικών Rhasspy και Home Assistant για την αναγνώριση φωνητικών εντολών και τον έλεγχο του φωτισμού και των ηλεκτρικών συσκευών του εργαστηρίου.

4. Εικονικοί βοηθοί, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, physical computing και διάδραση με εκπαιδευτικές ρομποτικές διατάξεις.

Διάρκεια: 2 ώρες.

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύντομη περιγραφή: Διάδραση με τους εικονικούς ψηφιακούς βοηθούς, την πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Home Assistant, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και ρομποτικές διατάξεις και κατασκευές.


[1] Για την υλοποίηση των εργαστηρίων με φυσική παρουσία, είναι απαραίτητη η λήψη όλων των μέτρων προστασίας που ορίζονται από τις αρμόδιες κρατικές υγειονομικές αρχές κατά της διασποράς του COVID-19.

[2] Digital competencies, Inclusion and Growth for Future generations.

[3] Ένα δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα για οικιακούς αυτοματισμούς το οποίο δίνει έμφαση στον τοπικό έλεγχο και το απόρρητο.

[4] Σχετική πρόσκληση (pdf) της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας προς τις Σχολικές Μονάδες της Π.Ε. Κοζάνης 31/01/2023.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Translate »