Σταθμός Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

Ποιότητα του αέρα στην Πτολεμαΐδα

Μικροσωματίδια PM 2.5

Επίπεδα ρύπανσης

Χρωματικός πίνακας επιπέδων της ποιότητας του αέρα βάσει της συγκέντρωσης των μικροσωματιδίων pm2.5

Στον χώρο του ΠΕΚΤΠΕ Πτολεμαΐδας έχει εγκατασταθεί ένας σταθμός περιβαλλοντικών μετρήσεων ο οποίος αποτελεί μια εκπαιδευτική πιλοτική εφαρμογήΈχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα δεδομένα που αντλούνται από τον σταθμό αυτό και που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο μας να είναι ακριβή κατά το χρόνο της δημοσίευσής τους και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ποιότητας Αέρα[1]

Παρ’ όλα αυτά, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη στην περίπτωση που κάποια από τα δεδομένα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο μας, αποδειχθούν ανακριβή.

Επιστήμη των πολιτών

Κάνοντας τον κόσμο καλύτερο μέσω ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων με γνώμονα την κοινότητα.

Ο Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. Πτολεμαΐδας είναι μέλος και παρέχει δεδομένα στο Sensor.Community, ένα παγκόσμιο δίκτυο αισθητήρων που δημιουργεί Ανοιχτά Περιβαλλοντικά Δεδομένα (Open Environmental Data). Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται είναι διαθέσιμες ελεύθερα σε όλους [2].

Μεταβείτε στον παγκόσμιο χάρτη του Sensor.Community


[1] Πληροφορίες σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ποιότητας Αέρα και τα Αιωρούμενα σωματίδια PM10 και PM2.5.

[2] Αισθητήρας: Enviro+ Air Quality + PMS5003 Particulate Matter Sensor.

Translate »