Σταθμός Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

Ποιότητα του αέρα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

European Air Quality Index Map  Air Quality Index


Ποιότητα του αέρα στην Πτολεμαΐδα

Στον χώρο του ΠΕΚΤΠΕ Πτολεμαΐδας έχει εγκατασταθεί ένας σταθμός περιβαλλοντικών μετρήσεων ο οποίος αποτελεί μια εκπαιδευτική πιλοτική εφαρμογήΈχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα δεδομένα που αντλούνται από τους αισθητήρες και παρουσιάζονται στον Ιστότοπο μας να είναι ακριβή κατά το χρόνο της δημοσίευσής τους. Παρ’ όλα αυτά, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη στην περίπτωση που κάποια από τα δεδομένα που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας, αποδειχθούν ανακριβή. 

Μικροσωματίδια PM2.5 και PM10

Τελευταίες 7 ημέρες

Αισθητήρας #81205 SDS011 λεπτής σκόνης – Μεταβείτε στον παγκόσμιο χάρτη του Sensor.Community

Σχετική υγρασία τελευταίες 24 ώρες

Θερμοκρασία τελευταίες 24 ώρες

Αισθητήρας #81206: BME280 (esp8266-14080311)

Επιστήμη των πολιτών

Κάνοντας τον κόσμο καλύτερο μέσω ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων με γνώμονα την κοινότητα.

Ο Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. Πτολεμαΐδας είναι μέλος και παρέχει δεδομένα στο Sensor.Community, ένα παγκόσμιο δίκτυο αισθητήρων που δημιουργεί Ανοιχτά Περιβαλλοντικά Δεδομένα (Open Environmental Data). Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται με τους τέσσερεις αισθητήρες [2] είναι διαθέσιμες ελεύθερα σε όλους.

Μεταβείτε στον παγκόσμιο χάρτη του Sensor.Community

Σταθμοί περιβαλλοντικών μετρήσεων χαμηλού κόστους – Δυτική Μακεδονία

Τον Ιανουάριο του 2024 πραγματοποιήθηκε δωρεά από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε (30) τριάντα σταθμών περιβαλλοντικών μετρήσεων χαμηλού κόστους Nettigo Air Monitor (KIT-2252) στους Πόλους Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας. Οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται σε επιλεγμένες τοποθεσίες και παρέχουν δεδομένα στο Sensor.Community οι μετρήσεις είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο, ελεύθερα σε όλους.

 
 

Επίπεδα ρύπανσης

Ο χαρακτηρισμός των επιπέδων των δεικτών PM2.5 και PM10 πραγματοποιείται έχοντας υιοθετήσει τα αντίστοιχα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Δείκτη [1].

Επίπεδα δεικτών:

Χρωματικός πίνακας επιπέδων της ποιότητας του αέρα βάσει της συγκέντρωσης των μικροσωματιδίων pm2.5


[1] Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ποιότητας Αέρα και τα Αιωρούμενα σωματίδια PM10 και PM2.5: European Environment Agency’s European Air Quality Index και στον δικτυακό μας τόπο

[2] #52758, #52814: Enviro+ Air Quality + PMS5003 Particulate Matter Sensor.  #79277, #79295, #81205 (esp8266-14080311): SDS011 Αισθητήρας λεπτής σκόνης.

Translate »