Εξοπλισμός Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού Υποδομών σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5125500)

Προϋπολογισμός δράσης: 602.125€

Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε.
Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα

Τον Ιούνιο του 2023 πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού των (5) πέντε Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ (ΠΕΚΤΠΕ)  που χρηματοδοτήθηκε  μέσω της Πράξης: «Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5125500)».

Η Πράξη αφορούσε την προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και το σύνολο των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πράξη αυτή συνολικού προϋπολογισμού 3.100.000 € και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε ποτέ στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής.

Την επίβλεψη του έργου είχε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (2019-2022), Θοδωρής Μαρδίρης, ενώ για τη συγγραφή αναγκών και προδιαγραφών του έργου εργάστηκαν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δυτικής Μακεδονίας (2018-2023), Δημήτριος Τζήμας και Χαράλαμπος Αποστόλου.

Στο πλαίσιο αυτής της πράξης οι Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών παρέλαβαν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και πλέον έχουν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία για να παρέχουν διδακτικό έργο, εξασφαλίζοντας την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές της Δυτικής Μακεδονίας και την ουσιαστική υποστήριξη των σχολικών μονάδων με καινοτόμες δράσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Αξιοποιώντας τον εξοπλισμό αυτό στους χώρους των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, οι μαθητές/τριες, θα μπορούν να έρχονται σε επαφή, να γνωρίζουν, να εξοικειώνονται και να κατανοούν τις λειτουργίες των ψηφιακών τεχνολογιών και της Πληροφορικής ως επιστήμης και παράλληλα να κατανοούν τον ρόλο τους στην σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό.

Translate »