Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. Πτολεμαΐδας Ανακοινώσεις

Επίσκεψη Δ.Σ. Περδίκκα – Τμήμα Γ

Στις 26/01/2023 οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Δ.Σ. Περδίκκα πραγματοποίησαν επίσκεψη στον χώρο του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. Πτολεμαΐδας και συμμετείχαν...

Επίσκεψη 1ου Δ.Σ. Πτολεμαΐδας – Τμήμα Δ2

Στις 16/01/2023 οι μαθητές/τριες της Δ’ τάξης (τμήμα Δ2) του 1ου Δ.Σ. Πτολεμαΐδας πραγματοποίησαν επίσκεψη στον χώρο του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε....

Επίσκεψη 12ου Δ.Σ. Πτολεμαΐδας – Τμήματα Γ’ και ΣΤ’

Στις 21/12/2022 οι μαθητές/τριες των τάξεων Γ’ και ΣΤ’ του 12ου Δ.Σ. Πτολεμαΐδας πραγματοποίησαν επίσκεψη στον χώρο του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε....

Επίσκεψη 12ου Δ.Σ. Πτολεμαΐδας – Τμήμα Ε

Στις 20/12/2022 οι μαθητές/τριες της Ε’ τάξης του 12ου Δ.Σ. Πτολεμαΐδας πραγματοποίησαν επίσκεψη στον χώρο του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. Πτολεμαΐδας και...

Επίσκεψη 12ου Δ.Σ. Πτολεμαΐδας – Τμήμα Δ

Στις 19/12/2022 οι μαθητές/τριες της Δ’ τάξης του 12ου Δ.Σ. Πτολεμαΐδας πραγματοποίησαν επίσκεψη στον χώρο του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. Πτολεμαΐδας και...

Προγραμματισμός Δράσεων