Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ Πτολεμαΐδας – Στατιστικά Επισκέψεων

Πλήθος Δράσεων ΠΕΚΤΠΕ Πτολεμαΐδας

Δράσεις ανά Τύπο Σχολείου

Συμμετοχές ανά τάξη σε δια ζώσης και εξ αποστάσεως δράσεις

Επισκεψιμότητα

Μαθητών/τριων

Εκπαιδευτικών και Μαθητών/τριων

Translate »