Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας

H εφαρμογή HistoryAR 4th grd aναπτύχθηκε από τα μέλη των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας.

Είναι μια δωρεάν εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας και Ψηφιακής Αφήγησης που δουλεύει συνδυαστικά με το σχολικό βιβλίο Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού.

Στόχος της εφαρμογής είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τις δυνατότητες της Επαυξημένης Πραγματικότητας και της Ψηφιακής Αφήγησης λειτουργώντας συνδυαστικά και εμπλουτίζοντας με ψηφιακό περιεχόμενο το βιβλίο Ιστορίας της Δ’ Δημοτικού.

Σκοπός της εφαρμογής είναι η περιπλάνηση των μαθητών σε ένα “εικονικό μουσείο”, παρακολουθώντας ψηφιακά εκθέματα και ακούγοντας περιγραφές σαν να ξεναγούνται στον πραγματικό χώρο του μουσείου. 

Μοιάζει με ένα εικονικό μουσείο που ανοίγει τις πόρτες του όταν κάποιος εστιάζει σε συγκεκριμένα αντικείμενα του σχολικού βιβλίου.

 

Για την εφαρμογή σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε προωθητική ιστοσελίδα. ΠΕΚΤΠΕ Πτολεμαΐδας - HistoryAR 4th grd
Η εφαρμογή HistoryAR 4th grd είναι διαθέσιμη δωρεάν στο Google Play Store.

 

Translate »