Δομή και Πλαίσιο Λειτουργίας

Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ

Οι Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. (ΠΕΚΤΠΕ) είναι εξακτινωμένες δράσεις καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας που δημιουργήθηκαν και στελεχώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020 μετά από πρόταση του τότε Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θοδωρή Μαρδίρη και έγκριση της τότε Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη.

Για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22, 2022-23 συνεχίστηκε η πιλοτική λειτουργία των ΠΕΚΤΠΕ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και επιπλέον εγκρίθηκε ο εξοπλισμός τους μέσω ΕΣΠΑ από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

Το σχολικό έτος 2022-23 συντονίζονται ως προς την παιδαγωγική τους διάσταση από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Κοζάνης κ. Αθανάσιο Παπαβασιλείου και διοικητικά υπάγονται στην Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας κα Δέσποινα Παπαδοπούλου.

Αποφάσεις ανάπτυξης πιλοτικών δράσεων της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος: 2023-24, 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20.

Προδιαγραφές χώρου εγκατάστασης των ΠΕΚΤΠΕ

Αποτελείται ενδεικτικά από τους παρακάτω θεματικούς χώρους (smart class):

 1. Εργαστήρι Προγραμματισμού
 2. Εργαστήρι εκπαιδευτικής ρομποτικής & physical computing
 3. Εργαστήρι Επαυξημένης & εικονικής πραγματικότητας
 4. Χώρος διαλέξεων, τηλεδιάσκεψης, διαγωνισμών & επιμορφώσεων
 5. Μοντέρνα Βιβλιοθήκη με πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλιογραφικές πηγές.

Πόροι

 1. Τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού
 2. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
 3. Χορηγίες
 4. Οργάνωση/συμμετοχή σε ερευνητικά έργα (π.χ., erasmus+)

Εμπλεκόμενοι Φορείς και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Ομάδες στόχος:

 1. Μαθητές/τριες

Οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε thinking out-of-the-box () δραστηριότητες ενεργά και όχι ως παθητικοί χρήστες:

 • Θερινά Σχολεία (Summer Schools): 1-10 Σεπτεμβρίου και 15-30 Ιουνίου ενδεικτικά μπορούν να οργανώνονται καινοτόμες δράσεις ανά εκπαιδευτική βαθμίδα ή/και τύπο σχολείου (π.χ. ρομποτική, προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα)
 • Προετοιμασία μαθητών για διαγωνισμούς πληροφορικής (π.χ. bebras-bebras.gr, πανελλήνιος διαγωνισμός πληροφορικής-pdp.gr), Εκπαιδευτικής ρομποτικής (https://robotics.ellak.gr/), Μαθηματικών (kangaroo.gr) κ.λπ.
 • Hachathons
 • Επιμορφώσεις σε θέματα στην αιχμή της τεχνολογίας
 • Μαθητικά φεστιβάλ (https://digifest-kas.blogspot.com/)
 • Μαθητικοί όμιλοι (π.χ., προγραμματισμού Η/Υ)
 • Δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνουργημάτων (π.χ., κατασκευές, serious games)

Τελικά οι μαθητές γίνονται αποδέκτες επικαιροποιημένης αυθεντικής γνώσης. 

 1. Εκπαιδευτικοί

Έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν εκπαιδευτικές δράσεις και επιμορφώσεις με πρόσθετη παιδαγωγική αξία και να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα:

 • Διοργάνωση διαλέξεων, hands-on σεμιναρίων, workshops, εργαστηριακών συνεδριών
 • Οι επιστημονικές τους ενώσεις (σύλλογος πληροφορικών, μαθηματικών, φιλολόγων, ξενόγλωσσων και άλλων ειδικοτήτων) θα συνυπάρχουν και θα αλληλεπιδρούν
 • Εσωτερικές επιμορφώσεις (π.χ., STEAM) δημιουργώντας κοινότητες μάθησης (communities of practice)
 • Δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών (https://blogs.sch.gr/librarykast/)
 • Δημιουργία MOOCs (Massive Open Online Courses)
 • Εφαρμογή της ανάλυσης μαθησιακών δεδομένων (learning analytics) για την εξάλειψη της μαθητικής διαρροής 
 1. Γονείς/Κηδεμόνες
 • Ενημερώσεις και δράσεις σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο (saferinternet.gr)
 • Στο εργαστήριο, παιδιά και γονείς/κηδεμόνες κάθονται στο ίδιο τραπέζι και ενώνουν τις δυνάμεις τους. Εργάζονται μαζί ως ομάδα για να δημιουργήσουν χρησιμοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, π.χ. στο STEAM ()
 • Εκλαΐκευση της πληροφορικής και διάχυσή της στην ευρύτερη κοινωνία. 
 1. Απόφοιτοι

Απόφοιτοι των σχολείων της περιοχής που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή είναι επιστήμονες/ερευνητές μπορούν να συμμετέχουν/οργανώνουν εξειδικευμένα εργαστήρια. Έτσι, ενισχύονται οι δεσμοί και το ηθικό της τοπικής κοινωνίας.

 1. Άλλοι φορείς
 • Πανεπιστήμια (φοιτητικές ομάδες, π.χ. IEEE student branch https://kastoria.teiwm.gr/ieeesb/)
 • Ερευνητικοί φορείς
 • Επιστημονικές ενώσεις
 • Τοπική αυτοδιοίκηση
 • Κοινωφελή ιδρύματα
 • Δίκτυο βιβλιοθηκών (https://network.nlg.gr/)
 • Συνέργειες με πειραματικά σχολεία
 • Συμπράξεις με κοινωνικούς φορείς 
 1. Άλλες υπηρεσίες
 • Προώθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. Erasmus+)
 • Διοργάνωση Πανελλήνιων Συνεδρίων (π.χ)
 • Προώθηση ελεύθερου/ανοικτού λογισμικού και υλικού
 • Ανταλλαγή και διάχυση καλών πρακτικών στη διδακτική, παιδαγωγική και καινοτομία.
Translate »