Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού CodeWeek 2022

Codeweek 2022

Hour of Code

Code.org

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού CodeWeek 2022[1]

Εργαστήριο Ρομποτικής και Python.

Διάρκεια: 2 ώρες.

 

Σύντομη περιγραφή: Εργαστήριο προγραμματισμού και ρομποτικής διάρκειας 2 ωρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού μέσω της πλατφόρμας Gears[2].

 


[1] “Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι μια πρωτοβουλία βάσης που έχει ως στόχο να κάνει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους, με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο.”

“Η εκμάθηση συγγραφής κώδικα μας βοηθάει να κατανοούμε τον κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα γύρω μας, να διευρύνουμε τις γνώσεις μας για τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας και να αναπτύσσουμε δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να ανακαλύπτουμε νέες ιδέες και να καινοτομούμε.”

 

H Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού πραγματοποιείται φέτος για 10η χρονιά, από τις 08 έως τις 23 Οκτωβρίου 2022.

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού: https://codeweek.eu/

Ιστολόγιο Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού: https://blog.codeweek.eu/

Χάρτης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού: https://codeweek.eu/events

Πίνακας αποτελεσμάτων: https://codeweek.eu/scoreboard

Σελίδα Facebook για την Έναρξη της Εβδομάδας Προγραμματισμού: https://www.facebook.com/events/398952719092930

Ομάδα Facebook για Εκπαιδευτικούς: https://www.facebook.com/groups/774720866253044/

 


[2] Το Gears (γνωστός και ως GearsBot) είναι ένας προσομοιωτής 3D Robotics. Υποστηρίζει προγραμματισμό σε μπλοκ, αυτόματη μετατροπή μπλοκ σε κώδικα Python και άμεσο προγραμματισμό σε Python (Ev3dev και Pybricks). Ο δημιουργημένος κώδικας Python μπορεί να τρέξει τόσο στο Gears όσο και σε ένα πραγματικό ρομπότ με ελάχιστες ή καθόλου τροποποιήσεις. https://gears.aposteriori.com.sg/

Translate »