Εικονικοί βοηθοί, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, physical computing και διάδραση με εκπαιδευτικές ρομποτικές διατάξεις

Βιωματικό εργαστήριο “Εικονικοί βοηθοί, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, physical computing και διάδραση με εκπαιδευτικές ρομποτικές διατάξεις”. Υλοποίηση δια ζώσης σε συνεργασία με σχολεία Α’/Θμιας Εκπ/σης και Β’/θμιας Εκπ/σης.

Διάρκεια: 2 ώρες.

 

Σύντομη περιγραφή: Εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών για μαθητές/τριες Α’/θμιας Εκπ/σης και Β’/θμιας Εκπ/σης.

Διάδραση με τους εικονικούς ψηφιακούς βοηθούς, την πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Home Assistant και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things). Η υλοποίηση πραγματοποιείται στο χώρο του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. (ΠΕΚΤΠΕ) Πτολεμαΐδας με φυσική παρουσία των μαθητών/τριών.

 

 

 

Translate »