Πληροφορίες για το Διαγωνισμό

Πληροφορίες για το Διαγωνισμό
“Programming@home”

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

 • Συναίνεση από κηδεμόνα για τους ανήλικους μαθητές/τριες.
 • Ηλεκτρονικός υπολογιστής ή έξυπνη συσκευή.
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

 

Αίτηση συμμετοχής

Εγγραφή στο Διαγωνισμό: Για να κάνετε εγγραφή στο διαγωνισμό θα πρέπει πρώτα να κάνετε είσοδο στην πλατφόρμα η-τάξη (Βήμα 1) με τους προσωπικούς σας κωδικούς και στη συνέχεια να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κάνετε εγγραφή στο μάθημα (Βήμα 2).

 

Δήλωση συναίνεσης κηδεμόνα

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η έγγραφη δήλωση συναίνεσης του κηδεμόνα του ανήλικου μαθητή/τριας. Η δήλωση μπορεί να αποσταλεί με κάθε πρόσφορο τρόπο στη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή/τριας ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας πριν την έναρξη της Προκριματικής Φάσης του Διαγωνισμού (Δε. 18/5/2020). Το έντυπο συναίνεσης κηδεμόνα θα είναι διαθέσιμο στο μάθημα Python & Robotics.

 

Συνδιοργάνωση

Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας – Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΠΕΚΤΠΕ) – Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

 

Αιγίδα

Δήμος Εορδαίας.

 

Συντονιστής

Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΠΕΚΤΠΕ) Πτολεμαΐδας.

 

Συνεργάτες

Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων μπορούν να συμμετέχουν στη στήριξη του εγχειρήματος εφόσον το επιθυμούν.

 

Σκοπός

Παρώθηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών να ασχοληθούν με προγραμματισμό έξυπνων συσκευών όπως Lego Mindstorms, Raspberry και Linux εν μέσω περιοριστικών μέτρων μετακίνησης λόγω της πανδημίας κορωνοϊού  COVID-19.

 

Στόχοι

 • Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας.
 • Δημιουργία ομάδας εκπαιδευτικών: μαθαίνουμε μαζί και βοηθάμε – υποστηρίζουμε τους μαθητές μας να γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες προγραμματισμού και ρομποτικής.
 • Μάθηση μέσω παιχνιδιού και μιας διαγωνιστικής διαδικασίας.
 • Ενθάρρυνση των μαθητών που έχουν κλίση στην πληροφορική, να ασχοληθούν περαιτέρω με αυτό που αγαπάνε.
 • Παροχή δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε εξοπλισμό (ρομπότ και μικροεπεξεργαστές) με στήριξη και ενθάρρυνση.
 • Θετική ενίσχυση (καλές πρακτικές) της χρήσης των η-τάξη (eclass), Webex, και άλλων εργαλείων τηλεκπαίδευσης.
 • Δημιουργία ανθρωποδικτύου – βάση για δημιουργία ομίλου ρομποτικής.
 • Αξιοποίηση του  εξοπλισμού ρομποτικής  που πλέον είναι διαθέσιμος στις σχολικές μονάδες.

 

Σύντομη περιγραφή

Γνωριμία και εξοικείωση με τεχνολογίες αιχμής και εκπαιδευτικής καινοτομίας (ΙοΤ, Linux, Lego Mindstorms EV3, Raspberry, ev3dev, Micropython) μέσω υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

Σχετικά:

 

Τόπος

Ο διαγωνισμός υλοποιείται εξ’ αποστάσεως.

 

Εργαλεία και πλατφόρμες

Τηλεκπαίδευση:

 • Cisco Webex
 • η-τάξη (eclass) του Π.Σ.Δ..

Άλλα δωρεάν διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαλεία με ανώνυμη πρόσβαση:

 

Έναρξη

Τετάρτη, 6/5/2020.

 

Φάσεις και διάρκεια

Ο Διαγωνισμός θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

 1. Προετοιμασία: Ενημέρωση, εισαγωγικές έννοιες, εγγραφές και Δήλωση συναίνεσης κηδεμόνα για τους ανήλικους μαθητές/τριες – Τε. 06/5/2020 – Κυ. 17/5/2020
 2. Προκριματική Φάση: Δε. 18/5/2020 – Κυ. 31/5/2020
 3. Τελική Φάση: Δε. 01/6/2020 – Κυ. 07/6/2020

Έκδοση των αποτελεσμάτων:  Δε. 08/6/2020 – Πα. 12/06/2020.

Σε όλους, όσους λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής, ενώ στους διακριθέντες θα απονεμηθούν έπαινοι διάκρισης και βραβεία από πιθανές χορηγίες.

 

Κόστος

Η συμμετοχή για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς είναι δωρεάν.

 

Εξοπλισμός

Δεν απαιτείται η αγορά εξοπλισμού ή λογισμικού από τους συμμετέχοντες.

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού έχει διατεθεί στον Πόλο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ Πτολεμαΐδας από τις παρακάτω εκπαιδευτικές μονάδες:

 • 2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας
 • 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας
 • Γυμνάσιο Περδίκκα
 • 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας

 

Γλώσσα

Οι υποστηρικτικές τηλεδιασκέψεις (Webex) γίνονται στα ελληνικά. Το υποστηρικτικό υλικό είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Έκδοση 1η 11/5/2020

Η χρήση της ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (εφεξής Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.

Με τη χρήση των υπηρεσιών ο επισκέπτης/ χρήστης αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης.

Η Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας δικαιούται να τροποποιεί του παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες/επισκέπτες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Έκδοση 1η 11/5/2020

Ο Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Πτολεμαΐδας που αποτελεί δράση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει διά του παρόντος ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει σε ψηφιακή μορφή στοιχεία προσωπικών δεδομένων. Η συλλογή, η επεξεργασία και η ψηφιακή αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων θα γίνεται μόνο από τον ίδιο, με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή, εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τους διαγωνισμούς και τις δράσεις εκπαίδευσης που διοργανώνει ο Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Πτολεμαΐδας. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κινητού τηλεφώνου και δεν αφορά κανέναν άλλο σκοπό επεξεργασίας.

Συλλέγονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού, δηλαδή της παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας ή κατηγορίας προσώπων. Επιπλέον συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι αναγκαία και κατάλληλα για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς μη συμβατούς με αυτούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας  (Μακρυγιάννη 5, Κοζάνη 50132) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dmaked.pde.sch.gr.

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη αυτού, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016).

 

Αξίες & Αρχές – Έκδοση 1η 11/5/2020

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς στόχους, οι παρακάτω Θεμελιώδεις αξίες και οι γενικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόζονται αμετάκλητα:

 

Θεμελιώδεις αξίες

 • Ανακάλυψη: Εξερευνούμε νέες ικανότητες και ιδέες.
 • Καινοτομία: Χρησιμοποιούμε την καινοτομία και την επιμονή για να λύσουμε προβλήματα.
 • Επιρροή:  Εφαρμόζουμε ότι έχουμε μάθει για να βελτιώσουμε τον κόσμο.
 • Αλληλοσεβασμός: Σεβόμαστε ο ένας την διαφορετικότητα του άλλου.
 • Ομαδικότητα: Ισχύς εν την ενώση. Είμαστε πιο δυνατοί όταν δουλεύουμε μαζί.
 • Διασκέδαση:  Απολαμβάνουμε και διασκεδάζουμε ότι κάνουμε.

Στη δράση αυτή υιοθετούμε τις παραπάνω  αξίες όπως έχουν διατυπωθεί από την  FIRST  LEGO LEAGUE καθώς περιγράφουν με σαφήνεια το σκοπό της δράσης μας.

 

Γενικές αρχές

 1. Τα ρομπότ στην τελική φάση του διαγωνισμού θα πρέπει  να προγραμματίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους μαθητές.
 2. Οι αποφάσεις των κριτών/διαιτητών είναι τελικές και αμετάκλητες.
 3. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνεργάζονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην παραβιάζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι του διαγωνισμού. Αμφότεροι θα πρέπει να βοηθούν επίσης στην ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού.
 4. Η οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωμα κατά την κρίση της να αποβάλει απ’ τον διαγωνισμό κάποιο μαθητή για απρεπή συμπεριφορά ή εφόσον διαπιστώσει  ότι επιχειρεί να χρησιμοποιήσει αθέμιτα μέσα που αντιτίθενται στο πνεύμα του υγιούς ανταγωνισμού με ίσους όρους που δεν προβλέπουν ρητά οι παρόντες κανόνες.

 

Translate »